Termeni și condiții


Definiții

Utilizator  – orice persoană care viziteaza site-ul Jewlietta

Client - persoana fizică / persoana juridică ce efectueaza o Comandă

Produs - orice produs menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzator, Clientului

Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzator și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achizitiona anumite Produse si să facă plata acestora.

Vanzator – societatea REQUEST Distribution s.r.l., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Inregistrare RO 30106640, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/4650/2012, cu cu sediul în Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Cod Poștal 021901, sector 2, București, Contact info@jewlietta.ro, Telefon 0040754221415, 0040758115200

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzator, prin care Vânzatorul este de acord să vândă si să livreze Produsele iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească si să facă plata acestor Produse.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.                                                                                        

Comanda

Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă, pentru crearea unui cont pe site-ul jewlietta.ro

Utilizatorul trebuie să seteze detaliile necesare pentru Comandă (adresa de livrare, modalitatea de expediere și modalitatea de plată) în contul de Utilizator.

Setarile vor fi reținute și folosite pentru fiecare Comanda viitoare. Aceste setari pot fi modificate oricand.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale, corecte si complete, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori. Jewlietta.ro nu poate fi tras la raspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întarzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord că un reprezentant jewlietta.ro să îl contacteze prin e-mail pentru confirmarea Comenzii. Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunță că produsele au fost expediate.

Jewlietta.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificari prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune celeilalte, pentru următoarele situații:

date incomplete sau incorecte ale Clientului;

neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției online;

  • eșuarea / invalidarea tranzacției, în cazul plății online;
  • activitatea Clientului poate produce daune site-ului jewlietta.ro /partenerilor;

În anumite situații și pentru motive justificate, jewlietta.ro îsi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situații jewlietta.ro va anunța Clientul la adresa de e-mail pusă la dispozitia Vanzatorului, la efectuarea Comenzii si va returna suma achitată.

În cazul în care un Produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către jewlietta.ro, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt și să returnăm în contul Clientului contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care jewlietta.ro a luat la cunoștința acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

 

Prețul și facturarea

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului plus cheltuielile de expediere aferente. Preturile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate prețurile produselor comercializate prin intermediul site-ului jewlietta.ro sunt exprimate în Lei (RON) și conțin T.V.A. în procent de 19%.

Prețul poate fi modificat de jewlietta.ro în orice moment, fără preaviz. De asemenea, se pot întâlni erori în afișarea prețurilor, jewlietta.ro are datoria de a informa Clientul asupra prețului corect.

Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în Comandă. Vânzatorul va emite către Client o factură pentru Produsele livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform legislatiei in vigoare.

Plata se poate face online sau ramburs.

 

Garanția

Produsele jewlietta.ro sunt garantate de standardele Europene la care sunt produse.

 

Livrarea

Clientul va face dovada identității sale si se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Data estimată de livrare poate varia în funcție de produs, și este afișată în pagina produsului. 

Pentru zilele de întarziere apărute în perioade de solicitare majoră a companiilor de curierat (Black Friday, sărbătorile de iarnă etc.), jewlietta.ro este exonerată .

În cazul în care produsele sunt indisponibile, inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificari ulterioare confirmarii Comenzii, jewlietta.ro va informa Clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificarile intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar jewlietta.ro va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Jewlietta.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta, în momentul plasarii Comenzii.

 

Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat si bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț).

Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții si în totalitate a produselor Comandate.

 

Dreptul de retragere

În conformitate cu Ordonanța de Urgența Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor, Clientul are următoarele drepturi si obligații referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanță:

- Clientul are dreptul ca, înainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Clientul va primi contravaloarea produsului returnat împreună cu cheltuielile de expediere. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

- Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate ( în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, urme de folosire excesiva și/sau intervențiii neautorizate etc.

Jewlietta.ro va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 zile de la data informării făcute de către Client către jewlietta.ro în ceea ce privește decizia de retragere din contract.

Jewlietta.ro va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

 

Protecția datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Request Distribution Srl are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

Colectarea datelor are ca scop procesarea comenzilor și dorința de a vă aduce la cunoștiința modificarile din cadrul serviciilor noastre si eventualele servicii noi pe care le oferim noi sau partenerii nostri. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru realizarea documentelor de facturare. 

Refuzul dvs. determină neprocesarea / anularea comenzii. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari Request Distribution Srl. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la info@jewlietta.ro. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Forța majoră

Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este înca în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, a oricăreia din obligațiile care se impun în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

Partea sau reprezentantul legal al parții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsură în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o impiedică să o ducă la bun sfârșit.